Word vriend

//Word vriend
Word vriend2019-10-29T10:41:41+00:00

In het najaar van 2001 is de ‘Stichting Vrienden van Hospice Kajan’ opgericht en sindsdien is er een vaste vriendenkring opgebouwd. Zij maken o.a. de coulanceregeling mogelijk, ter ondersteuning van degenen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Ook waarborgen zij het op lange termijn in stand houden en uitbouwen van Hospice Kajan en de palliatieve zorg in de regio Gooi en Vechtstreek.

kajan-woonkamer-660x145

Zekerheid voor de toekomst

Het hospice staat er – mede door de recente verbouwing in 2015 – goed voor. Door uw financiële steun kunnen we de organisatie op koers houden en beter omgaan met de risico’s die zich in de zorgsector voordoen. Daarbij kunt u denken aan toekomstige onzekerheden over de bezettingsgraad, de overheidsfinanciering, de financiering van medewerkers en de beschikbaarheid van vrijwilligers. Zo wordt de steun vanuit de Vrienden van Hospice Kajan – naast eventuele verbouwingen en renovaties – ook benut voor bijvoorbeeld verdieping van palliatieve kennis door training, beleidsbepaling en onderzoek.

Word vriend?

Draag structureel bij aan de zorg in het hospice en word vriend van de Stichting Vrienden van Hospice Kajan. Dat kan al vanaf 25,- euro per jaar, maar een hogere bijdrage is uiteraard welkom.

Word vriend

Als u liever zelf uw jaarlijkse bijdrage wilt overmaken, dan kan dat naar rekeningnummer NL26 INGB 0009182930 ten name van Stichting Vrienden van Hospice Kajan onder vermelding van ‘jaarbijdrage’. Ook kunt u zelf uw bank machtigen om jaarlijks uw bijdrage over te maken. Vrienden krijgen het jaarbericht toegestuurd, waarmee u geïnformeerd wordt over de laatste ontwikkelingen in het Hospice.

Periodieke schenking

Als u ons vijf jaar of langer met een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting. Dit ongeacht de hoogte van het bedrag. Tot 1 januari 2014 moest voor een periodieke gift een notariële akte opgemaakt worden en moest een kopie van het legitimatiebewijs meegezonden worden. Als gevolg van nieuwe wetgeving is dat niet meer nodig.

Hoe krijgt u dit belastingvoordeel?

U krijgt dit belastingvoordeel door eenvoudig de volgende stappen te doorlopen:

  • Download de Overeenkomst periodieke gift  of vraag deze op bij de Vrienden Hospice Kajan, via telefoonnummer tel 035 – 672 87 40 of per e-mail vrienden@hospicekajan.nl.
  • De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor de schenker (u) en één voor de ontvanger (Vrienden van Hospice Kajan). Vul beide overeenkomsten volledig in.
  • Stuur de ondertekende exemplaren van de overeenkomst naar de penningmeester van Vrienden van Hospice Kajan, Borneolaan 18, 1217 HA Hilversum, dus niét naar de belastingdienst.
  • U ontvangt uw exemplaar voor schenker na verwerking en ondertekening door de Vrienden van Hospice Kajan retour.
  • Deze overeenkomst dient u goed te bewaren in uw administratie, want de Belastingdienst kan u vragen deze te overleggen.
  • Het makkelijkst is als u uw bank machtigt om uw gift automatisch van uw rekening af te schrijven. Let op: giften gedaan voor de ingangsdatum van de overeenkomst tellen niet mee voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar.

Nalatenschap

Via een nalatenschap kunt u, op uw eigen manier, bijdragen aan het goede werk van Hospice Kajan. Via uw notaris kunt u aangeven dat u wilt nalaten en op welke manier u dit wilt doen. De notaris zal uw wens in uw testament opnemen en ervoor zorgen dat deze gemeld wordt bij het Centraal Testamentenregister (CTR). Het hospice heeft de ANBI-status en is vrijgesteld van successierecht. U bent er dus zeker van dat het volledige bedrag bij het hospice terechtkomt.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Vrienden van Hospice Kajan via 035 – 672 87 40 en vrienden@hospicekajan.nl.

ANBI-status en RSIN-nummer

De Vrienden van Hospice Kajan is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarmee zijn uw donaties volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) dat u hierbij dient te vermelden is 8107.68.902.

Transparante informatie

Een belangrijke voorwaarde van de ANBI-regeling is het publiceren van essentiële informatie over de instelling. Via deze link krijgt u inzicht in de Vrienden van Hospice Kajan: doelstellingen, beleidsvoornemens, financiën en het meest recente jaarverslag.

Bestuur

Het Bestuur van de Vrienden van Hospice Kajan bestaat uit:

  • Dirk Pekelharing, voorzitter
  • Lex Altink, penningmeester
  • Marg Janssen, secretaris
  • Mariette Rudolphie

Contact

Vrienden van Hospice Kajan
Borneolaan 18, 1217 HA Hilversum
T: 035 672 87 40
M: vrienden@hospicekajan.nl

Aanvullende informatie

Doet u liever een eenmalige gift?

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij plaatsen functionele en analytische cookies om deze website goed te laten functioneren en het gebruik ervan op privacy vriendelijke wijze te meten en te analyseren. Wanneer u daarmee akkoord gaat, worden marketing cookies geplaatst die afkomstig zijn van derden, zoals cookies om video’s van YouTube en kaarten via Google Maps te tonen. Wanneer u niet wilt dat wij deze cookies plaatsen, dan kunt u uw cookievoorkeuren aanpassen door hieronder op Settings te klikken. U kunt dan mogelijk niet alle functionaliteiten van onze website gebruiken. U kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken in ons Cookie Statement