Vragen en antwoorden

//Vragen en antwoorden
Vragen en antwoorden2020-07-06T20:58:55+00:00

Klik hier voor veelgestelde vragen rondom ons coronabeleid.

Palliatief betekent verlichtend, verzachtend. Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die te maken hebben met levensbedreigende aandoeningen, door het voorkomen en verlichten van lijden. Dit doen we door vroegtijdige signalering, zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Zowel voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn als voor hun naasten. Meer informatie vindt u www.palliatievezorg.nl.
Complementaire zorg betekent letterlijk aanvullende zorg, zorg die als doel heeft om het welbevinden en de comfort van de bewoner te vergroten. Deze zorg kan pijn, onrust, angst, slapeloosheid en vermoeidheid draaglijker maken. Een ontspannende hand- of voetmassage of een voetenbad bijvoorbeeld, of een verdamper met lavendelolie op de kamer. Muziek luisteren of speciale ademhalingsoefeningen doen. Ook bieden wij beeldende begeleiding aan. Complementaire zorg wordt door de bewoners van Hospice Kajan vaak als zeer prettig ervaren. Onze verpleegkundigen en een groot deel van onze vrijwilligers zijn geschoold in deze zorg.
Hospice Kajan is bedoeld voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. Als de arts heeft vastgesteld dat de levensverwachting nog ongeveer drie maanden is, kunt u een beroep op het hospice doen. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom, ongeacht levensovertuiging en culturele achtergrond.
In principe kun je drie maanden in een hospice verblijven. Maar elke situatie is anders en vraagt om een andere oplossing. Daarom blijven mensen soms ook langer dan drie maanden. Een enkele keer komt het voor dat de situatie sterk verbeterd en verblijf ook voor de bewoner niet langer wenselijk is. Dan overleggen de bewoner, diens arts, de verpleegkundige en de staf van het hospice wat een passende oplossing is.
Uw medisch specialist, huisarts, ziekenhuis, thuiszorgorganisatie of zorginstelling kan u aanmelden voor opname in het hospice. Vanzelfsprekend kunt u of uw naaste ook zelf contact opnemen.
Als u in Hilversum woont, is de medische zorg bij voorkeur in handen van uw eigen huisarts of van één van de drie aan Hospice Kajan verbonden consulent-huisartsen. Komt u van buiten Hilversum, dan kan een van de aan het Hospice verbonden huisartsen de zorg van uw eigen huisarts desgewenst overnemen. In het hospice is 24 uur per dag een team aanwezig van gespecialiseerde verpleegkundigen en geschoolde vrijwilligers. Zij geven zoveel mogelijk invulling aan de wensen van u en uw naasten.
Bij een geldige indicatie vergoedt uw verzekeraar de zorg van het hospice. Daarnaast vragen wij een eigen bijdrage voor verblijfkosten van 30,- euro per dag. Afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering wordt dit bedrag soms deels of geheel vergoed. Informeer naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar. Is de eigen bijdrage een probleem? Bespreek dit met ons, dan zoeken we samen naar een oplossing.
Het hospice heeft zeven bewonerskamers. Bij een aanvraag proberen we op korte termijn een kamer beschikbaar te hebben. Vaak is niet precies te zeggen wanneer er plaats is. Neem daarom altijd tijdig contact met ons op. Als er geen plaats is, zoeken we in overleg naar een oplossing.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben we onze bezoekregeling aangepast:

* Het is mogelijk om maximaal drie bezoekers op uw kamer te ontvangen. Wij hebben voor drie personen gekozen omdat het op die manier mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te bewaren.

Compliment of klacht?

Wat vindt u van Hospice Kajan? Wij staan open voor uw reactie. Van compliment tot klacht, alles is welkom. Samen met u organiseren wij onze zorg nog beter.

Zorgkaart Nederland

Op Zorgkaart Nederland kunt u zorgaanbieders in Nederland waarderen. Van huisarts tot ziekenhuis. Ook Hospice Kajan staat op Zorgkaart Nederland. We gebruiken uw reactie actief om onze zorg te verbeteren. Heeft u Hospice Kajan al beoordeeld?

Klachten en complimenten

Denkt u met ons mee? Uw compliment of klacht helpt ons onze kwaliteit te controleren en/of te verbeteren. Geef uw compliment, verbetersuggestie of klacht door.

Hoe kan ik mijn klacht bespreken?

Heeft u een klacht dan is de meest eenvoudige manier dat u, uw familie of contactpersoon deze bespreekt met de betrokken medewerker of zijn/haar leidinggevende. Benoem uw klacht. Samen kan worden gekeken naar een goede oplossing.

Wanneer u de klacht liever niet bespreekt met de direct betrokkene(n), of wanneer het probleem van zeer vertrouwelijke aard is en kunt u dit met niemand in uw omgeving kunt bepreken, dan is het mogelijk om onze vertrouwenspersoon te benaderen voor advies, bemiddeling of ondersteuning. Deze zal vertrouwelijk met uw verhaal omgaan. Of u kunt de klacht indienen bij onze externe klachtencommissie

Onze vertrouwenspersoon is Mevrouw Gerda Vroom. U kunt haar bereiken op 035 5383723

Externe klachtencommissie

Hospice Kajan is aangesloten bij de onafhankelijke-klachtencommissie bewoners en naasten

Geschillen

Bent u het niet eens met de klachtbehandeling en de uitspraak hierover, dan kunt u contact opnemen met de Geschilleninstantie Zorggeschil waar Hospice Kajan bij is aangesloten. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.zorggeschil.nl

In verband met de Corona maatregelen is het op niet moment niet mogelijk om te blijven slapen.

Vanzelfsprekend kunnen familie en vrienden meehelpen met de zorg voor de bewoner. Dit gebeurt in overleg met de bewoner en de verpleging.
Tijdens de opname in Hospice Kajan worden de persoonlijke wensen van de bewoner rond behandeling en levenseinde besproken en gerespecteerd. Ons belangrijkste doel is om goede palliatieve zorg te bieden. In sommige situaties brengt ook goede palliatieve zorg te weinig verlichting, en kan het voorkomen dat euthanasie in het verlengde ligt van goede palliatieve zorg. Om die reden is euthanasie in Hospice Kajan niet uitgesloten. Uiteraard dient de huisarts bij het voorbereiden en uitvoeren van euthanasie te voldoen aan de zorgvuldigheidseisen zoals die in de wet zijn vastgelegd.
In ons huis is roken niet toegestaan. In onze tuin hebben we een overdekt, verwarmd terras waar gerookt kan worden. Wij brengen u hier graag naartoe, wanneer u wilt. De vier bewonerskamers op de begane grond hebben direct toegang tot een eigen terras.
Voor bezoekers staat altijd koffie en thee klaar. En tussen de middag is er soep voor de bewoners, medewerkers en eventueel bezoek. Mee-eten is ook mogelijk, dit gaat in overleg met de verpleegkundige.

In verband het coronavirus worden huisdieren op dit moment niet toegelaten in het hospice. Wel kunnen uw naasten een huisdier meenemen zodat u hen in de tuin kunt ontmoeten.

Hospice Kajan beschikt over een beveiligde, draadloze internetverbinding waar u gratis gebruik van kunt maken. Er staat een telefoon op de kamer en uiteraard kunt u gewoon uw eigen mobiele telefoon gebruiken.
Onze circa 100 vrijwilligers zijn onmisbare medewerkers in het hospice. Meer hierover leest u op de pagina vrijwilligers. Elke vrijwilliger krijgt een opleiding, waarin de verschillende facetten van het omgaan met mensen die ernstig ziek zijn uitgebreid aan bod komen. Wilt u meer weten over dit zinvolle werk? Neem contact op met Christien de Groot, coördinator vrijwilligers via 035 6728753. Een email sturen naar info@hospicekajan.nl kan natuurlijk ook.
Wij zorgen voor linnengoed en handdoeken. Als u dit wenst, verzorgen we ook de persoonlijke was van de bewoner.

Heeft u nog vragen of behoefte aan meer informatie?

Neem vooral contact met ons op via de contactgegevens

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Hospice Kajan is 24 uur per dag bereikbaar op 035-672 87 40.
Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij plaatsen functionele en analytische cookies om deze website goed te laten functioneren en het gebruik ervan op privacy vriendelijke wijze te meten en te analyseren. Wanneer u daarmee akkoord gaat, worden marketing cookies geplaatst die afkomstig zijn van derden, zoals cookies om video’s van YouTube en kaarten via Google Maps te tonen. Wanneer u niet wilt dat wij deze cookies plaatsen, dan kunt u uw cookievoorkeuren aanpassen door hieronder op Settings te klikken. U kunt dan mogelijk niet alle functionaliteiten van onze website gebruiken. U kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken in ons Cookie Statement