Hospice Kajan, een vertrouwd huis voor mensen in de laatste levensfase

Hospice Kajan

Een hospice is een “thuis” voor mensen in de laatste levensfase. De meeste mensen die geconfronteerd worden met een naderend einde zullen er voor kiezen om thuis te sterven. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de intensieve en vaak gespecialiseerde verpleging te zwaar is voor de familie of als de thuiszorg onvoldoende hulp kan bieden. Een hospice brengt dan uitkomst, daar wordt men op een persoonlijke manier verzorgd en verpleegd en kan men in alle rust afscheid van elkaar nemen.

De visie op zorg

In Hospice Kajan staat de bewoner centraal in al zijn of haar wensen.
Deze centrale positie van de bewoners is het uitgangspunt in de palliatieve zorgverlening, de organisatie van de zorg en het te voeren beleid.

Iedereen is welkom. Een geldige indicatie is noodzakelijk voor een opname.
In specifieke situaties kan een opname niet plaatsvinden omdat het huis zo zijn beperkingen heeft. Hierover is altijd overleg.

De naam Kajan

Het Hospice draagt de naam Kajan. Het is de originele naam van de villa aan de Borneolaan. Het is niet bekend wie de naam heeft gegeven. Het komt waarschijnlijk uit het Indonesisch en betekent 'beschutte plaats aan de rivier'.

Lustrum baneer Hospice kajan